Zahodni Balkan

Splošno, se za Balkanske države smatrajo naslednje države:


Evropska Unija je začela z ustalitvenimi in pristopnimi procesi z državami Zahodnega Balkana glede na njihovo možno članstvo v EU. Do sedaj so bili ustalitveni in pristopni sporazumi podpisani s Hrvaško in (FYROM) Makedonijo.