AKP države

Jean Robert Goulongana, Secretary general of the ACP Group (Photo: European Commission)

Večinoma bivše kolonije držav EU v Afriki, Karibih in Pacifiku (AKP), ki imajo poseben sporazum z EU na področju trgovine in pomoč.

Leta 2000, so nekdanjo Konvencijo Lomé ponovno izpogajali za 20 let in preimenovali v Sporazum Cotonou, ko je bil podpisan v glavnem mestu Benina. Sporazum sedaj zajema 78 AKP držav in 640 milijonov ljudi. O članstvu Kube se še dogovarjajo.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/deve......y/country/country_en.cfm  http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s05032.htm  http://www.euforic.org/actors/en/direct/acpcount.htm