Bush, George W. (1946 - )

George Bush (Photo: Whitehouse)

Triinštirideseti in sedanji predsednik ZDA. Od 11.septembra 2001, je večino njegove zunanje politike osredotočene na boj proti "terorizmu".

Povezave

http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html