Bilten

EU Commission meeting (Photo: EU Commission)

Vsak mesec Evropska komisija objavi splošno poročilo o dejavnostih Evropske Unije. Poleg tega je dodatek letnemu poročilu.

Povezave

Glej tudi [w general_report]splošno poročilof/w].

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/welcome.htm