Eurostat škandal

(Photo: Commission)

Eurostat je statistični urad Evropske komisije.  Trenutno se domneva, da so višji uradniki znotraj Eurostata usmerili milijone Evrov na neuradne bančne račune mimo proračunskih kontrol.

Evropskemu parlamentu je to javil Komisar za upravne reforme Neil Kinnock  in njegov sodelavec pri monetarnih zadevah Pedro Solbes, na sestanku (sreda 9.julija, 2003).

Domneva se, da so uradniki Eurostata predlagali lažne vsote denarja za uporabo pri pogodbah in nato po svoje zapravili preostanek denarja- praksa je bila uporabljena le pri določenih "zaupanja vrednih" pogodbenikih.

1999, ko je se je o tem razvedlo, so uradniki Eurostata prosili za zaustavitev tega. Kakorkoli, ta navodila so bila podana ustno brez nadaljnega sistematičnega nadaljevanja ali nadzora.

Nekaj denarja se je verjetno izgubilo zaradi bankrota omenjenih družb,vendar vseeno naj bi nekaj teh skrivnih bančnih računov še obstajalo.

Hamburgška revija Stern trdi, da je Eurostat sklenil tako imenovane "izmišljene pogodbe" s privatnimi družbami leta 2000 in 2001, ob sedanji Komisiji.

Opombe

Povezave

 http://europa.eu.int/comm/eurostat