Calmforsovo poročilo

Swedish Krona (Photo: Notat)

Švedsko 28-volumno poročilo o  Ekonomski in monetarni uniji in prednostih in pomanjkljivostih odpravljanja nacionalne državne valute in uveljavljanja enotne valute.

Poročilo je na koncu zaključilo s tem, da ni ekonomskih argumentov za uveljavljavitev, temveč, da lahko pride do političnih argumentov.

Opombe

  • Imenovano posvojem voditelju, švedskem ekonomistu Larsu Calmforsu.