Watt, Dougal

 

Dougal Watt se je pritožil k Evropskemu varuhu človekovih pravic, članom Evropskega Parlamenta ter delavcem sodnega osebja, glede "sistematične korupcije in zlorabe na Evropskem računskem sodišču". Tajno ga je podprlo 40% osebja.

Gospod Watt je bil posledično odpuščen iz dela na Sodišču.

Evropski urad za boj proti prevaram-OLAF ter njegova notranja preiskava Watt-ovih trditev ni našla nobenih zadostnih elementov, ki bi potrjevali kakršnokoli prevaro ali nepravilnost, zagrešeno s strani uradnika ali osebja evropskih institucij. Primer so brez nadaljevanja zaljučili 1.julija 2003.

Povezave

Glej tudi izdajalci skrivnosti