Večstranska sila

Naj bi oblikovala nuklearne enote vojaškega osebja iz različnih članic NATA, vendar ni nikoli nastopila.

Povezave

http://www.nato.int/docu/review/50th-ann/skaplan-e.shtml