Katalog pristojnosti

Veliko federalističnih držav deli pristojnosti na narodno, regionalno in lokaln raven ali nacionalne in nadnacionalne ravni v primeru mednarodnih federacij.

Nekatere moči (pristojnosti) ostajajo federaciji, druge sodelujočim državam članicam. Lahko so "mešane" ali "deljene" pristojnosti ter pravila za določitev, ki bodo nadzirala omenjene "deljene" pristojnosti. 

Prihodnost

Ustava EU vsebuje katalog pristojnosti:

Povezave

Glej tudi  kategorije pristojnosti in delovne skupine Konvencije.