Ceuta in Melilla

(Photo: www.morguefile.com)

Španske posesti v Severni Afriki.

Povezave

Glej tudi Gibraltar.