Kohezijski sklad

(Photo: ECB)

 

Sklad EU, ki podpira šibkejše države v Ekonomski in monetarni uniji.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l60018.htm

http://www.cohesionfund.ie/