Komisar

Vice-President of the Commission, Margot Wallström (Photo: EU Commission)

Član Evropske komisije.

Komisija je trenutno sestavljena iz 20-ih komisarjev-vsaj enega iz vsake države članice (dva za Francijo, VB, Nemčijo, Španijo in Italijo). Komisarje imenujejo države članice. Izbrani so za njihove splošne pristojnosti in morajo zagotoviti svojo samostojnost. Vsi so zasedali politične položaje v svojih državah, pogosto kot ministri.

Opombe

  • Komisija je na novo imenovana vsakih pet let.
  • Člane Komisije mora odobriti Evropski parlament.

Prihodnost

Vprašanje sestave Komisije, ki sledi širitvi EU, je predmet pogostih diskusij.

Konvencija o prihodnosti Evrope je predlagala Komisijo sestavljeno iz 15 članov z glasovovalnimi pravicami in enim komisarjem iz vsake od ostalih držav brez glasovalne pravice. Vsi člani bodo morali biti imenovani s kvalificirano večino 17-ih od 25 predsednikov države ali vlade in kvalificirana večina bo morala tudi predstavljati 60% prebivalstva EU. Vsaka država članica bo morala predlagati tri imena, med njimi vsaj eno žensko. Predlagan predsednik mora nato sam izbrati končni team komisarjev.

Povezave

 http://www.europa.eu.int/comm/commissioners/index_en.htm