Odbori Evropskega parlamenta

Committee meeting (Photo: EU Commission)

Evropski parlament ima 17 stalnih odborov, ki pripravljajo poročila o katerih se odloča na polnih zasedanjuh (plenarnih). Po novih pravilih lahko odbori- s posebno veliko večino- sami odločajo o določenih zadevah.

Parlament se je odločil povišati število odborov iz 17 na 20. To bo začelo veljati od prvga srečanja Evropskega parlamenta po volitvah EU v juniju.

Povezave

Homepage: http://www.europarl.eu.int/committees/home_en.htm
Rules of Procedures of the EU Parliament:
http://www2.europarl.eu.int/om......=RULES-EP&L=EN&REF=TOC