Generalni pravobranilec

The EU Court in Luxembourg has eight advocate generals (Photo: www.ec.europa.eu)

Poleg sodnikov ima  Evropsko sodišče v Luksemburgu osem generalnih pravobranilcev, ki pomaga pri pripravi sodb. Pripravljajo sodne primere s pisnimi mnenji, ki niso zavezujoči glede Sodišča, vendar ponavadi vplivajo na njegove odločitve. 

Prihodnost

Po širitvi EU, se bo o novem številu generalnih pravobranilcev odločal Svet, po prejemu nasveta iz Sodišča.