Uradu Skupnosti za raznolikost rastlin

(Photo: Lisbeth Kirk)

Agencija EU s sedežem v Angersu, Francija. Organizira intelektualne pravice rastlin od leta 1995.

Povezave

http://www.cpvo.eu.int/