Konkurenca in politika združitve

The EU has a strong anti-trust policy (Photo: Notat)

Ko majhno število družb prevladuje na trgu, lahko nastanejo monopoli, ki preprečijo svobodno konkurenco. EU ima močno protimonopolno politiko, ki jo uporablja Evropska komisija pod nadzorom Sodišča v Luksemburgu.

Cenovni sporazumi med družbami so prepovedani, razen če jih ne odobri Komisija. Združitve družb, ki presegajo določeno velikost, morajo biti odobrene. Odobritev lahko predpiše določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.

Povezave

http://europa.eu.int/pol/comp/index_en.htm