Obvezujoči odhodki

(Photo: EU Commission)

Imenovani tudi "obvezni odhodki". Odhodki, ki izvirajo iz pogodb ali so že v sprejeti zakonodaji.

Del proračuna EU se ukvarja večinoma s kmetijstvom o katerem Svet ne odloča zadnji.

Povezave

Glej tudi neobvezujoči odhodki.