Kopenhagenska merila

(Photo: Notat)

Vrh EU v Kopenhagnu junija 1993 je odločil, da se odpre članstvo EU za centralne in vzhodno evropske države. Takrat ustanovljena merila so tista, katerim morajo slediti države, ki zaprošajo za članstvo v EU. Pogoji so:

  • stabilne demokratične institucije in delovanje tržnega gospodarstva
  • spoštovanje pravne države, človekovih pravic in manjšin.

Po sprejemu prehodnih obdobij, morajo države prevzeti vse obveznosti EU. Na vrhu v Kopanhagnu decembra 2002 se je odločilo za začetek pogajanj glede članstva v EU z desetimi državami prosilkami. Sporazum je bil slovesno podpisan v Atenah, 16.aprila 2003, članstvo pa je nastopilo 1.maja 2004.

Opombe

  • Bolgarija in  Romunija pričakujeta članstvo v EU do leta 2007.
  • Turčija dobiva predpristopno finančno pomoč od 1.januarja 2004, čeprav ni izpolnila vseh Kopenhagenskih kriterijev za članstvo v EU.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10