DAPHNE

Program EU, ki je potekal med 2000 in 2003 za boj proti nasilju in spolni zlorabi otrok, mladoletnikov in žensk.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/just......phne/wai/funding_daphne_en.htm