Demografija/demografska kriza

(Photo: Notat)

Evropsko prebivalstvo se stara. Tako se države EU soočajo z naraščajočo potrebo po uvozu delavcev. Tako pričakujejo probleme pri financiranju prihodnjih pokojnin.

O tem se razpravlja v delovnih dokumentih in političnih izjavah Evropske komisje.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html

http://europa.eu.int/comm/empl......ment_social/eoss/index_en.html