Odstopanja

Maltese flag. Malta is the only country to receive a permanent derogation in enlargement negotiations. (Photo: EUobserver.com)

Ali izjeme niso priljubljene v Evropski komisiji. Komisija želi zakonodajo, ki je identična po vsej Evropi.

Opombe

  • V pogajanjih za širitev je EU sprejela le začasna odstopanja, z izjemo Malte. Malta si je pridobila stalno ureditev glede nakupa drugih domov na otoku. Pod pogoji svoje Pristopne pogodbe, bo Malta dovoljevala le prodajo hiš tujcem, ki tam živijo že pet let.

Povezave

Glej tudi  Danska.

Preberi več o glavnih odstopanjih od predpisov posebnih poglavij pogodbe EU, ki so bili dovoljeni za različne države prosilke v Pristopni pogodbi, čeprav jih zavezuje prevzeti zelotno zakonodajo EU brez dopolnitev.

Poglavje1 :prost pretok dobrin:

Ciper: do 31 decembra 2005  podaljšanje dovoljenja za trženje farmacevtskih izdelkov.

Litva: do 1. januarja 2007 podaljšanje dovoljenja za trženje farmacevtskih izdelkov.

Malta: do 31 decembra 2006 podaljšanje dovoljenja za trženje farmacevtskih izdelkov.

Poljska: do 31 decembra 2008 podaljšanje dovoljenja za trženje farmacevtskih izdelkov in do 31.decembra 2005 veljavnost dovoljenj za medicinske naprave.

Poglavje 2: Svoboda gibanja oseb:

Veljavno za vse države razen za Malto in Cioer: Dvoletna doba v kateri bodo nacionalni ukrepi držav članic sprejeti v državah članicah. To naj bi se končalo po petih letih, vendar se lahko podaljša za dve leti, če se pričakuje resne motnje na trgu delovne sile.  Nadzorne ukrepe morajo države članice sprejeti do konca 7.leta.

Avstrija in Nemčija imata pravico, da sprejmeta dodatne spremljevalne ukrepe.

Malta:Nadzorna klavzula za 7 let.

Poglavje 3: Svoboda gibanja storitev:

Ciper: Izključenost sodelujočih kreditov in varčevanj do konca 2007.

Estonija: Nižje ravni bančnih depozitnih garancij in investitorskih nadomestil do konca 2007.

Madžarska: Izključenost dveh specializiranih bank in nižjih bančnih depozitnih garancij in investitorskih nadomestil do konca 2007.

Latvija: Izključitev kreditnih zadrug in nižjih ravni depozitnih garancij in investitorskih nadomestil do konca 2007.

Litva:Izključitev kreditnih zadrug in nižjih ravni depozitnih garancij in investitorskih nadomestil do konca 2007.

Poljska: Izključitev kreditnih zadrug in nižjih ravni depozitnih garancij in investitorskih nadomestil do konca 2007.

Slovaška: Nižja raven investitorskih nadomestil  do konca 2006.

Slovenija: Nižja raven kapitalskih zahtev hranilno kreditnih služb do konca 2004.

Poglavje 4: Prost pretok kapitala

Ciper: