Diplomatska in konzularna zaščita

Vsi državljani EU imajo pravico do pomoči druge ambasade v državah izven EU. Pravica je del državljanstva.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/just......_citizenship_diplomatic_en.htm