Neposredni učinek

Neposredni učinek pomeni, da mednarodno pravilo ni potrebno da je preoblikovano v nacionalni zakon, da velja, vendar neposredno velja za državljane.

Regulative EU so vedno neposredno veljavne. Evropsko sodišče v Luksemburgu tudi neposredno učinkuje na različne člene pogodbe in direktive. Zato se jih upošteva kot pravno zavezujoče za državljane EU, čeprav niso bili formalno sprejeti kot zakoni na nacionalni ravni. To se pojavlja, čeprav tak razvoj ni bil predviden ali odločen s strani tistih, ki so osnovali pogodbe ali tistih, ki so sprejeli direktive. To je ključni primer, kako je Sodišče faktor globjega povezovanja, razširjanja moči (pristojnosti) EU čez tisto kar so predvideli tisti, ki so osnovali originalne pogodbe. To je primer pravnega aktivizma ali na sodišču pridobljene pravice.