Kmetijstvo in države prosilke

Polish farmers protesting in Warsaw (Photo: EUobserver.com)

Do leta 2013, bo 12 držav prosilk-od katerih je 10 1.maja 2004 postalo države članice- bo imelo 44% kmetov EU in 23% kmetij. Kakorkoli, 44% jih bo prejelo le 14% subvencij EU.

Kmetijski sektor v prvih desetih državah prosilkah je v letu 2000 proizvedel 4,6% GDP, v nasprotju z 2% v obstoječih 15 državah EU. Kmetijstvo je zaposlilo 21% celotne delovne sile, v primerjavi z 4,3% v EU 15-ih držav.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm