Institut v Dublinu

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions logo (Photo: http://www.eurofound.ie/)

Agencija EU, ki se imenuje Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev. Ustanovljena leta 1975.

Povezave

Glej tudi Agencija.

http://www.eurofound.ie/