Dinamična interpretacija

Court of Justice, Luxembourg (Photo: Court of Justice)
Glej pravni aktivizem in Sodišče.