Ekonomski in socialni odbor

EU ima svetovalni odbor 222-ih članov in 222 nadomestnih članov, nominiranih s strani nav+cionalnih parlamentov. ESC je sestavljen iz trgovinske unije, delodajalskih in potrošniških predstavnikov.

Prihodnost

ESC bo imel naslednjo razporeditev 322 ESC članov v razširjeni EU.

Nemčija 24
Velika Britanija 24
Francija                        24
Italija                           24
Španija                          21
Poljska                        21
Romunija                    15
Nizozemska               12
Grčija                       12
Češka Republika         12
Belgija                     12
Madžarska                     12
Portugalska                     12
Švedska                      12
Bolgarija                     12
Avstrija                       12
Slovaška                     9
Denmark                    9
Finska                       9
Irska                       9
Litva                   9
Latvija                        7
Slovenija                     7
Estonija                       7
Cper                       6
Luxemburg                6
Malta 5

Povezave

http://www.ces.eu.int/