Kriza neizvrševanja predsedovanja

Glej Luksemburški kompromis.