Evropa narodov

Koncept evropskega sodelovanja, ki je temeljil na suverenih državah, kot pa na združevanju suverenih držav v enotno nad-državo (nadnacionalno povezovanje). Tudi del imena UEN-skupine v Evropskem paralamentu.