Humanitarna pisarna Evropske Skupnosti

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, Burundi, Africa (Photo: European Commission)

Humanitarna agencija EU.

Poznana je postala ob primerih nepravilnega delovanja (npr. v povezavi z orkanom Mitch, ki je eden izmed primerov, ki je vodil do padca Santer-jeve Komisije. Npr. od leta 2000, ocene vodijo zunanji strokovnjaki.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm