AMUE

(Photo: www.wps.prenhall.com)
Glej združenje za monetarno unijo Evrope.