Evropsko prosto zavezništo

The Greens'/European Free Alliance's Logo (Photo: http://www.europarl.eu.int/greens-efa/)

Evropske regionalne stranke, ki vodijo svojo lastno čez-nacionalno stranko. Z Evropskim parlamentom so združeni v skupino z Zelenimi, imenovano Zeleni/EFA.

Povezave

Glej politčne skupine.

http://www.greens-efa.org/