Evropski informacijski center, EIC

(Photo: European Commission)

EIC je bil ustanovljen 1987. Sedaj je okrog 30o centrov, ki informirajo, svetujejo in pomagajo podjetjem, pšredvesm manjčim in srednje velikim, glede Evropskih zadev (progarmov, financiranja, partnerstva,itd.)

Posredovanje omenjenih informacij je lahko zaračunana.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html
http://www.euro-info.org.uk/