Evropski socialni dnevni red

(Photo: European Commission)

Program dejavnosti ustanovljen za omogočanje uravnotežene rasti Evrope z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo.

Evropski socialni dnevni red je bil predstavljen na vrhu EU v Lizboni 2000. Tako imenovani Lizbonski proces- ki je predstavil tudi  metodo odprte koordinacije- si prizadeva ustvariti EU najbolj konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu do 2010. Metode, ki predlagajo doseg tega so določitev cilja in primerjalna analiza.

Prihodnost

Več članov Konvencije je sililo k vključitvi tako imenovane metodo odprte koordinacije kot metode odločanja, vendar je bila neposredno priporočilo zavrnjeno. Namesto tega, so vključena načela za metodo  kot možen način sodelovanja z ostalimi političnimi področji.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/empl......ct/socpolag/20_21_conf_en.html

http://europa.eu.int/comm/empl......olicy_agenda/social_pol_ag_en.