Evropska konfederacija sindikatov

European Trade Union Confederation logo (Photo: http://www.etuc.org/en/)

Krovna oprganizacija za Evropske nacionalne sindikate. S pogajanji sklepa mednarodne sporazume z združenji delodajalcev, UNICE in CEEP.

Opombe

Povezave

http://www.etuc.org