Evro skeptiki

(Photo: thesetides.com)

Termin, ki se uporablja za organizacijo ali osebe, ki so skeptični do prevelikega povezovanja v EU. Bojijo se za nacionalno demokracijo in pravice nacionalnih držav.

Povezave

Glej  evrorealisti in demokratični forum[/w].