Izvozni nadzor orožja

(Photo: Notat)

Wassenaar-jev dogovor iz 1996 med 33-imi državami, ki nadzira prodajo orožja in moderne opreme. Upravni sedež (sekretariat) Stalnega Izvoznega Nadzora Orožja je na Dunaju.

Prihodnost

Konvencija predlaga skupna pravila EU za proizvodnjo in prodajo orožja ter Evropsko oborožitev, raziskave in policijsko agencijo.

Povezave

http://www.wassenaar.org/