Izvozno povračilo

(Photo: EUobserver.com)

Plačano iz skupnega proračuna kmetijskim izvoznikom preko nacionalnih agencij Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada.

Plačilo subvencionira proizvode izvožene izven EU za ohranitev proizvodnih cen za kmete (intervencija) pod Skupno kmetijsko politiko. Razlike v znesku subvencij za proizvode različne kvalitete se goljufivo izkorišča.