Varnost hrane

The EU has taken steps to insure food safety (Photo: Lis Lak)

Po BSE škandalu v VB in škandalu glede dioxina v Belgiji, je EU ustanovila Evropski pristojni organ za varno hrano v Dublinu.

Povezave

http://www.efsa.eu.int/