Funkcionalizem

Map of the European Union (Photo: www.delalb.ec.europa.eu/en/about_the_eu/eu_sy..)

Zgodnja teorija evropskega povezovanja, ki trdi, da bo delovanje vlade  postopno in močno spremenjeno iz nacionalne ravni na nadnacionalno raven, ker se ne more primerno uporabljati na nacionalni ravni. To je zaradi majhnosti, gospodarstev nižje na lestvici, nezčinkovitosti, itd ki obstaja nacionalni ravni.

Teorija namerava preseči pomembnost velikosti in podceniti pomembnost demkratične odgovornosti pri dajanju legitimnosti in pooblastil državam.