Uprava

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Leta 2001 je Evropska komisija naredila osnutek Bele knjige glede modernizacije Evropske uprave. O predlogih se še vedno razpravlja. 

Povezave

http://www.europa.eu.int/comm/......nance/white_paper/index_en.htm