Zelena knjiga

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Pisni prispevek Evropske komisije za vzpodbuditev razprave glede predlogov za novo politiko. Je povzetek stanja, ki je predložen za posvetovanje.

Opombe

Nasprotje z  Belimi knjigami. Te vsebujejo bolj specifične obveze določene politike po posvetovanju.