Učinek tople grede

(Photo: Notat)

Učinek tople grede predstavlja dvig temperature po celem svetu, v naslednjih 100 letih ocenjeno za 2 do 6 stopinj. Učinek tople grede povzroča izpust "toplogrednih plinov". Kjotski protokol je obvezan zmanjšati izpust omenjenih plinov. EU ter države članice, ki so del Kjotske konvencije o spremembi podnebja, obžalujejo da so ZDA odklonile podpis. 

Opombe

V skladu z Evropsko agencijo za okolje, so bili izpusti toplogrednih plinov 1% višji leta 2001 kot leta 2000- kar bo zelo malo verjetno, da bo EU lahko sedaj držala svoje obljube, sklenjene s Kjotskim protokolom.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/envi......t/youth/air/arguments2_en.html