Trdo jedro

Jean-Louis Bourlanges (Photo: EP)

Nanaša se na manjšo skupini držav, ki si želijo bližje sodelovati ena z drugo.

Leta 1994 je nemški krščanski demokrat uvedel idejo o " " skupini članic EU (bazirano na ustanovitvenih državah EU, kot so, Nemčija, Francija, Italija in Benelux) za pospeševanje globjega evropskega povezovanja.  V tem času je izšel dokument Karla Lamersa, ki je opisoval, kaj se sedaj razume pod okrepljenim sodelovanjem

Februarja 2003, je francoz Jean Louis Bourlanges, član  Evropskega parlamenta, predstavil "  " osnovan na federaciji, ki jo je ustanovila Francija in Nemčija.