Hierarhija

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Evropska komisija je sestavljena kot francoska ostrednja uprava, z zelo hierarhično strukturo, kjer je državnim uradnikom dovoljeno govoriti le z njihovimi namestniki.

Nižjim ravnem ni dovoljeno sprejemati odločitev, vendar se morajo zanašati na odredbe, ki jim jih dajo nadrejeni.

Na pošto se odgovarja preko dolgih hirarhičnih struktur in upoštevajoč priročnik Komisije:"L´Expression écrite dans les services de la Commission des Communautés européennes".

Opombe

Nekoč je Romano Prodi prejel sporočilo z 10-imi podpisi, in nato vprašal, če je kdo od podpisanih sploh prebral sporočilo? S tem je pojasnil, da ko so vsi enako odgovorni, nihče ne prevzame odgovornosti.