Informacijski postopek

EU Commision (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)
Države članice so dolžne obvestiti Evropsko Komisijo o pobudah nacionalnega prava, ki vplivajo na EU, ter morajo pogosto čakati na sprejetje, preden se jih lahko odobri.