Internationale Handelsgesellschaft and Simmenthal primeri

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Pomemben primer EU od 1970-1977 v katerem je  Evropsko sodišče določilo, da lahko Eu pravo nadvlada nad nacionalnimi zakonodajami. Od takrat, načelo, da morajo biti nacionalni zakoni spremenjeni in dopolnjeni v skladu prava EU in ne obratno, pokriva tudi nacionalne zakonodaje. Primer 11/70 in 106/77.

Znotraj držav članic je nadvlada prava EU nad nacionalnimi zakonodajami priznana le v irski republiki , Eire.

Prihodnost

Kot nekaj novega, Ustava EU vključuje eksplicitno zahtevo, da se mora nadvlada prava EU spoštovati. Ponavlja tudi, da so dolžnosti držav članic brezpogojna lojalnost, kot tudi preprečitev konfliktov med EU in članicami, ki se jih lahko razreši kjerkoli razen na Evropskem sodišču.

Povezave

Glej Costa/Enel in Karlsruhe.