LIFE

Forest in Notat (Photo: Notat)

Podporni program EU za okolje za obdobje od 2000-2004. Osredotoča se na tri glavna področja: okolje, narava in države tretjega sveta.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm