Marleasing primer

Court of Justice (Photo: Court of Justice)

Primer  Evropskega sodišča, ki navaja, da so države članice obvezane  razlagati nacionalno zakonodajo v skladu z Evropskmi direktivami, tudi če morajo biti še naknadno registrirane v nacionalno zakoodajo. Primer C-106/89 in spremenjen v C-91/92.