Media Plus program

(Photo: European Commission)

Podporni program EU za evropsko filmsko produkcijo in avdiovizualno industrijo od 2001-05.

Opombe

Dostopen tudi državam izven EU.

Povezave

http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html